Başlangyç talim  bakalawr ýönelişindäki talyplara nietlenilen «Ene dili we edebiýaty» dersiniň maksatnamasyny düzmekde soňky ylmy yzarlaýyşlaryň netiżeleri we garyndaş diller bolan özbek, garagalpak, gazak dilleri boýança düzülen nusgawy okuw maksatnamalaryna esaslanyldy.

Häzirki zaman türkmen dilini, onuň fonetikasyny talyplara düşündirmegi öz öňüne wezipe edir goýýar.