Ózbekstan Respublikasınıń «Talim xaqqında», «Kadrlar tayarlaw milliy dástúri»nde insan, onıń hár tárepleme uyǵın kamalǵa jetiwi hám alǵa ilgerlewi, shaxs mánpátlerin júzege shıǵarıwdıń jaǵdayların hám tásirsheń mexanizimlerin jaratıw, Respublikada ámelge asırılıp atırǵan reformalarınıń tiykarǵı maqseti hám háreketlentiriwshi kúshi ekenligi, xalıqtıń bay intellektual miyrası hám ulıwma insanıylıq qádiryatlar tiykarında tayarlawdıń bekkem tizimin rawajlantırıw zárúr shárti ekenligi aytıladı.

Házirgi waqıtta pedagogika joqarǵı oqıw orınlarında magistr baǵdarı, súwretlew hám ámeliy bezew ónerleri boyınsha kadrlar tayarlaw sıpatın asırıw ushın, aldınala, mámleket standartı hám oqıw dástúrleri qayta islendi; usı tiykarında «Miniatyura»  páninen jańa dástúr dúzildi.